Sama sva na svetu – ti in jaz.
To je vedno tako, kadar ljubimo.

Povej mi dosti lepih besed, nabrati jih morava za vse življenje:
najina ljubezen je večna. To je vedno tako, kadar ljubimo.

V posteljo najinih dlani položiva svet, da se spočije, da se ogreje od najinega diha.
Ves svet je v najinih rokah, v najinih prepletenih prstih –
vedno je tako, kadar ljubimo.

Neža Maurer