Najprej je sama tema, najprej je velik nič, 
potlej je majcena deklica in iz nje ljubek deklič. 

Iz njega mamica zraste, a raste dolgo in mnogo let, 
potem pa je to kar naenkrat in jaz pridem na svet.

(T. Pavček)